Jesteś ubezpieczony w Wielkiej Brytanii i chcesz skorzystać z leczenia w Polsce z kartą EHIC lub GHIC?

Jesteś ubezpieczony w Wielkiej Brytanii i chcesz skorzystać z leczenia w Polsce z kartą EHIC lub GHIC?

Posiadasz kartę EHIC/GHIC lub dopiero chcesz się o nią ubiegać? Planujesz wyjazd do Polski? Jesteś ubezpieczony w Wielkiej Brytanii? Zastanawiasz się, w jakich przypadkach będziesz mógł z niej skorzystać? Na te i wiele więcej pytań z tym związanych znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Co to jest karta EHIC?

EHIC, czyli European Health Insurance Card, to brytyjski odpowiednik polskiej nazwy EKUZ. Jest to karta dająca prawo do bezpłatnego leczenia w innym niż Twoje państwie UE, a także:

 • Norwegii;
 • Islandii;
 • Liechtensteinie;
 • Szwajcarii;
 • Wielkiej Brytanii.

EKUZ jest wystawiany na wniosek i dla każdej osoby oddzielnie. Organem uprawnionym w Polsce do jej wydania jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Z kolei w Wielkiej Brytanii — National Health Service.

Ważne jest, że aby ubiegać się o jej wydanie, należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w UK lub państwie członkowskim UE. Szczególnie uprawnienia przysługują tylko nielicznej grupie, w tym m.in. dzieciom do lat 18. Samo posiadanie statusu obywatela UE nie daje do niej prawa.

EHIC po brexicie

Opuszczenie w 2020 r. struktur UE przez Wielką Brytanię spowodowało wiele zmian w niemalże każdym aspekcie. Dotyczy to również karty EHIC. Możliwe są dwie sytuacje, gdy:

 1. Posiadamy kartę EHIC i jej termin ważności jeszcze się nie skończył. W takim przypadku możemy nadal z niej korzystać to końca okresu, na jaki została wydana.
 2. Termin ważności karty EHIC upłynął i chcielibyśmy zawnioskować o nową.

Nowa karta EHIC po 01 stycznia 2021r.

Aby móc ubiegać się o nową kartę EHIC należy spełnić kilka warunków. Podstawowym jest zamieszkiwanie tego państwa przed 1 stycznia 2021 r. Dotyczy to osób, które mają obywatelstwo UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Ponadto, mogą się o nią ubiegać:

 1. Studenci z Wielkiej Brytanii, którzy uczą się w jednym z krajów członkowskich UE. A także w Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii. Naukę powinni rozpocząć tam przed 01.01.2021 r.
 2. Pracownicy wysłani przez brytyjskiego pracodawcę do wykonywania swojego zawodu w kraju UE. A także do Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii. Warunkiem również jest, że praca powinna być wykonywana tam już przed 01.01.2021 r. Ponadto kraj ten musiał wydać zgodę na dalszy pobyt.
 3. Emeryci i inne osoby otrzymujące różnorodne świadczenia, ale mające zarejestrowany formularz E121 lub S1.
 4. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo.
 5. Członkowie rodzin, którejś z wyżej wymienionych osób.

*S1 (PL., UK) - dokument wydany przez NFZ lub NHS. Uprawnia on do świadczeń w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania;

*E121 (PL., UK) - dokument wydany przez NFZ lub NHZ. Uprawnia on do świadczeń zdrowotnych w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

GHIC jako zastępstwo karty EKUZ

Co do zasady jednak European Health Insurance Card zostaje zastąpioną GHIC. Jest to skrót od Global Health Insurance Card. Brytyjska karta GHIC skierowana jest do:

 • Mieszkańców Wielkiej Brytanii;
 • Studentów wyjeżdżających w celu pobierania nauki do krajów UE;
 • Obywateli spoza UK i Irlandii.

Różnica pomiędzy kartą EKUZ a kartą GHIC jest znacząca. Bowiem ta druga nie zadziała w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. W ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku o nową kartę EKUZ (EHIC).

Jakie przypadki obejmuje EHIC/GHIC?

Zarówno w przypadku karty EHIC, jak i GHIC koniecznie jest opłacanie składek na ubezpieczenie. Nie oznacza to jednak, że dzięki nim otrzymujemy leczenia w każdej sytuacji w krajach poza UK. Bowiem ubezpieczenie to pokrywa wyłącznie przypadki nagłej konieczności. Oznacza to sytuacje, które nie mogą poczekać na nasz powrót do Wielkiej Brytanii. Można więc wskazać, że leczenie to obejmuje:

 • Przypadki niezbędnego i nieplanowanego ratowania życia.
 • Opiekę zdrowotną w ramach publicznego systemu danego państwa. Prywatne placówki nie są brane pod uwagę.
 • Korzystanie z opieki na takich samych zasadach jak obywateli danego kraju. Na przykład we Francji konieczne jest pokrycie z własnych pieniędzy 30% wynagrodzenia lekarza. Wówczas 70% jest z ubezpieczenia w ramach karty EHIC/GHIC a resztą musimy ponieść sami.

Karta EKUZ zadziała również w przypadku schorzeń przewlekłych. Bowiem wówczas nasz stan zdrowia wymaga monitorowania. Opieka położnicza, także jest w zakresie. Warunkiem jest, aby nie wyjeżdżać za granicę w celu urodzenia dziecka. Dodatkowo medyczna niezbędna opieka zdrowotna obejmuje tlenoterapię i dializę nerek.

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach karty EHIC/GHIC nie pokrywa zazwyczaj kosztów akcji ratunkowych. Dlatego, jeśli wybieramy się np. w góry, uprawiamy sporty wysokiego ryzyka, warto zainwestować w inne ubezpieczenie. Ponadto, nie obejmuje ona kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem.

EKUZ/GHIC nie pokrywa wszystkich kosztów opieki zdrowotnej. Szeroki zakres kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków czy Assistance zawierają polisy podróżne. Warto więc gdy wybieramy się do Polski, wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Jak można złożyć wniosek o kartę EKUZ i GHIC?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest co do zasady na wniosek. Państwa, mają bowiem dowolność w podejściu do tego tematu. Obowiązuje to również w zakresie jej terminu. Zawsze jednak jest ona wydawana bezpłatnie.

Ubiegając o wydanie karty EKUZ/GHIC możesz złożyć wniosek online. Usługą tą nie są objęte następujące osoby:

 • Studenci z UE lub Szwajcarii;
 • Posiadacze brytyjskiego dokumentu A1;
 • Niania lub au-pair;
 • Opiekunowie Chen i Ibrahima/Teixeiry;
 • Dziadkowie i wnuki na utrzymaniu;

Zaliczając się do którejś z wyżej wymienionych grup wymaga skontaktowania się z NHS Overseas Healthcare Services. Tylko przy ich pomocy możliwe będzie uzyskanie EKUZ/GHIC.

Co do zasady jednak wypełniamy wniosek, uzupełniając pola odpowiednimi danymi. Konieczne jest podanie takich informacji jak m.in. numer ubezpieczenia społecznego czy dowód adresu zamieszkania. W tym drugim przypadku może to być imienny rachunek z podanym adresem. Wniosek musi zostać pozytywnie rozpatrzony. Gdy tak się stanie, do około 10 dni powinniśmy listownie otrzymać kartę.

Co w przypadku nieposiadania przy sobie karty?

Będąc w Polsce z różnych przyczyn, możemy nie posiadać w danym momencie karty przy sobie. Ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje, ale aby możliwe było podjęcie darmowego leczenia, konieczne jest jej okazanie. Wówczas możemy uzyskać tymczasowe zaświadczenie zastępcze-PCR. Aby ubiegać się o nie, konieczne jest skontaktowanie się z NHS Overseas Healthcare Services. Będziemy wówczas poproszeni o podanie następujących danych:

 • Numer ubezpieczenia społecznego;
 • Imię, nazwisko;
 • Adres;
 • Datę urodzenia;
 • Nazwę zakładu leczenia;
 • Adres e-mail do konkretnego działu organizacji świadczącej Twoje leczenie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli potwierdzić, że mamy prawo do opieki medycznej. Jednocześnie zaświadczenie takie zapewni nam taką samą ochronę jak byśmy posiadali przy sobie kartę EKUZ/GHIC. Konieczne jest jednak podkreślenie, że karta ta musi być wydana i ważna.

Dużym atutem jest fakt, że ktoś inny również mogę ubiegać się o wydanie PRC w naszym imieniu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ EKUZ chroni w przypadkach ratowania życia i zdrowia. Nie zawsze więc będziemy w stanie samodzielnie starać się o takie zaświadczenie.

Podsumowanie

Dokument Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego stworzony został z myślą o podróżujących obywatelach UE. Dzięki temu osoby, które przemieszczają się pomiędzy państwami w różnym celu, nie muszą martwić się o leczenie w nagłych, nieprzewidzianych zdarzeniach losowych. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że EKUZ obejmuje nagłe przypadki.

Obywatele Wielkiej Brytanii, którzy jeszcze do niedawna byli w szeregach UE również korzystali z przywileju jej posiadania. Brexit spowodował wiele zmian i konieczność wprowadzenia nowych zasad, w tym również w świadczeniach zdrowotnych dla osób zamieszkujących ten kraj. Regulacje dotyczące ubezpieczenie zdrowotnego opierają się na dwóch umowach: umowie o wystąpieniu oraz umowie o handlu i współpracy. Na ich podstawie określono, kto może korzystać z karty EKUZ, a kogo obejmie GHIC.

Chcesz otworzyć firmę w Wielkiej Brytanii?

Skonsultuj się ze specjalistą i omów szczegóły.

AAT logo

Sylwia Klocek is licensed and regulated by AAT under licence number 20134424

Nasz adres

SYLWIA KLOCEK ACCOUNTING LTD

POLSKIE BIURO KSIĘGOWE W WIELKIEJ BRYTANII

1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9DW

kom.: +44 789 434 7401,
tel.: 020 3951 9853
info@sylwiaklocek.co.uk

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 17:00
Sobota umów spotkanie
Niedziela nieczynne