Firma w Anglii - jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej?

Spółka limited jest formą działalności gospodarczej prowadzonej w Anglii. Polski księgowy w Londynie pomoże we wszystkich formalnościach związanych z jej prowadzeniem. Taki rodzaj spółki cieszy się największą popularnością i jest wybierany przez zdecydowaną większość przedsiębiorców.

Prowadząc spółki limited, warto dowiedzieć się więcej na temat certyfikatu rezydencji podatkowej. Jest to dokument, dzięki któremu można zaoszczędzić sporo pieniędzy na podatkach. Prowadząc firmę w Anglii oraz współpracując z zagranicznymi kontrahentami, a także świadcząc określonego rodzaju usługi, konieczne jest opłacanie podatku u źródła.

Czym jest podatek u źródła i z czym dokładnie się wiąże?

Podatek u źródła jest rodzajem daniny, którą przedsiębiorca musi opłacić przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych. Należna kwota jest w takiej sytuacji potrącana z wynagrodzenia. Głównym zadaniem podatku u źródła jest zwalczania uchylania się od obowiązku opłacania podatków. Negatywnie wpływa to na budżet Wielkiej Brytanii. Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, gdy uzyskany przychód zostaje opodatkowany podwójnie. Jest to niekorzystne dla przedsiębiorcy, gdyż ponosi on dodatkowe koszty. Przede wszystkim nie każdy rodzaj transakcji, jaka zawiera się z zagranicznym kontrahentem podlega obowiązkowi zapłaty podatku u źródła. Polski księgowy w Londynie pomoże zweryfikować, kiedy dokładnie jego opłacenie jest konieczne, a w jakich sytuacjach można tego uniknąć.

Firma limited świadcząca swoje usługi na rzecz innych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie Polski musi opłacać podatek u źródła za osiąganie dochodów z kilku rodzajów usług. Obowiązek ten dotyczy m.in. osiągania zysków z tytułu praw autorskich do artykułów, grafik, licencji itd., szeroko pojętego know-how z dziedziny handlowej, przemysłowej lub naukowej. Zapłata podatku u źródła konieczna jest również w przypadku firm prowadzących działalność doradczą, księgową, reklamową, kontrolną oraz agencji pracy zajmujących się rekrutacją pracowników. Dodatkowo zgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Polski Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od osiąganych przychodów pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy. Dla przedsiębiorców prowadzących firmę w Anglii oznacza to podwójne wydatki związane z zapłatą podatku. Na szczęście takie sytuacji można skutecznie uniknąć, w czym pomóc może polski księgowy w Londynie.

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej (ang. CFR – Certificat of Fiscial Residence) jest dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania podatnika. Wydawana jest ona przez odpowiedni organ administracyjny kraju, w którym podatnik mieszka lub tam, gdzie prowadzona jest działalność. Dokument ten pozwala więc uniknąć sytuacji, w której konieczna będzie zapłata podwójnego podatku. Spółki limited mogą z tego skorzystać, gdy posiadają aktualny certyfikat zaświadczający, że siedziba spółki znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii i to właśnie na terenie tego kraju opłacane są podatki. Jest to jedyny dokument umożliwiający zwolnienie z płacenia podwójnego podatku.

W jaki sposób uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest przez urząd o nazwie HM Revenue & Customs. Za miejsce, w którym znajduje się siedziba firmy, uznaje się lokalizację, w której siedzibę ma jej zarząd lub została ona utworzona. Może wystąpić również inne kryterium o podobnym charakterze określonym w postanowieniach Konwencji podpisanej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jest to dokument, na podstawie którego możliwe jest uniknięcie podwójnego opodatkowania. Jeśli jednak firma posiada swoje biuro zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii to za główne miejsce działalności uznaje się to państwo, w którym faktycznie znajduje się zarząd. W praktyce oznacza to, że jeśli spółka limited zarejestrowana została na obszarze Wielkiej Brytanii, ale osoba nią zarządzająca robi to na obszarze Polski to nie ma możliwości skorzystania z certyfikatu.

Warto mieć na uwadze to, że certyfikat dla spółki LTD wydawany jest na ściśle określony czas. Jest on zawarty na dokumencie. Jeśli nie ma takiej adnotacji, to uznaje się, że ważny jest on przez okres dwunastu miesięcy od chwili wydania. Zdecydowanie warto jest więc zadbać o to, aby zawarta została na nim konkretna data ważności. Pozwoli to uniknąć konieczności starania się o nowy dokument co roku.

Jakie zmiany wprowadzi Polski Ład 2022?

Polski Ład, czyli zbiór zmian, jakie zostały wprowadzone w Polsce, obejmuje również certyfikaty rezydencji podatkowej. Przyniósł on możliwość korzystania z kopii certyfikatów rezydencji podatkowej, bez względu na to, jaka była dokładna wartość dokonywanej płatności. Reguluje to art. 26 ust. 1n. Ustawy o CIT, który zgodnie ze swoim nowym brzemieniem informuje, że miejsce, w którym znajduje się siedziba podatnika dla celów podatkowych, może zostać potwierdzone jedynie kopią certyfikatu rezydencji. Warunkiem koniecznym jest to, że informacje zawarte w tej kopii nie mogą budzić żadnych wątpliwości ze stanem faktycznym. Są to z pewnością korzystne dla płatników zmiany, gdyż ułatwiają podmiotom polskim właściwe wywiązywanie się z obowiązku płacenia podatków.

Prowadzenie spółki LTD i księgowość w UK- jak to wygląda w praktyce?

System podatkowy w Anglii jest inny niż ten, który obowiązuje na terenie Polski. Firma w Anglii zobowiązana jest do złożenia rocznego zeznania podatkowego, a księgowość dla spółki limited jest zdecydowanie mniej skomplikowana. Muszą znaleźć się w nim informacje dotyczące przychodów, poniesionych kosztów oraz osiągniętych zysków. Podatek w Wielkiej Brytanii wynosi 19%. Oprócz tego każda firma w Anglii zobowiązania jest także do składania corocznego oświadczenia dotyczącego wszystkich dyrektorów oraz udziałowców firmy. Taki dokument nosi nazwę Confirmation Statement. Różnica występuje również w częstotliwości rozliczeń. LTD firmy limited muszą składać stosowne dokumenty raz w roku, a dodatkowo ma aż 9 miesięcy na rozliczenie z HM Revenue and Customs oraz wpłatę ewentualnych zaległości. Rok obrotowy liczy się nie według kalendarza, ale od daty rejestracji spółki. Pozwala to na zdecydowanie lepszą i sprawniejszą optymalizację kosztów. Prowadzenie firmy w Anglii jest więc o wiele łatwiejsze niż w Polsce, gdyż przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc ze strony urzędników, którzy bardzo chętnie pomagają w różnych sytuacjach. Można liczyć również na pomoc oferowaną przez polskie biuro księgowe w Londynie oferujące kompleksową księgowość spółki limited.

W czym pomóc może polski księgowy w Londynie?

Każdy przedsiębiorca, zarówno taki, który już od dawna prowadzi spółkę LTD, jak i ten, który dopiero rozpoczyna własną działalność, może potrzebować pomocy w zakresie księgowości. Przepisy w Wielkiej Brytanii różnią się znacząco od tych, które obowiązują w Polsce. Nieoceniona może więc okazać się pomoc biura księgowego w Londynie. Oferujemy fachową pomoc zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Udzielimy porady, a także pomożemy w przygotowaniu rozliczeń księgowych, Confirmation Statement, czyli rocznego raportu dotyczącego struktur spółki LTD. Właściwie prowadzona księgowość spółki limited ma ogromne znaczenie. Pozwala bowiem uniknąć wielu problemów, które mogłyby wiązać się z dodatkowymi kosztami. Obsługę księgową spółek LTD można porównać do obsługi polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W pewnym stopniu są one bowiem tożsame. Dokładne koszty księgowości spółki limited zależą przede wszystkim od ilości dokumentów generowanych w ciągu danego miesiąca. Wpływ ma również wielkości przedsiębiorstwa i liczba zatrudnianych osób. Wpływ na to ma również wysokość obrotów oraz konkretny sposób rozliczani podatku VAT. Przedsiębiorcy mogą jednak liczyć na otrzymanie wyceny. Dzięki niej poznają wydatki, jakie będą musieli przeznaczyć na prowadzenie księgowości spółki limited w Anglii.

Chcesz otworzyć firmę w Wielkiej Brytanii?

Skonsultuj się ze specjalistą i omów szczegóły.

AAT logo

Sylwia Klocek is licensed and regulated by AAT under licence number 20134424

Nasz adres

SYLWIA KLOCEK ACCOUNTING LTD

POLSKIE BIURO KSIĘGOWE W WIELKIEJ BRYTANII

1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9DW

kom.: +44 789 434 7401,
tel.: 020 3951 9853
info@sylwiaklocek.co.uk

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 17:00
Sobota umów spotkanie
Niedziela nieczynne