Pożyczka dyrektorska jeśli prowadzisz spółkę limited. Jakie powstają obowiązki podatkowe?

Pożyczka dyrektorska jeśli prowadzisz spółkę limited. Jakie powstają obowiązki podatkowe?

Spółka limited to jedna z form działalności z Anglii, na jaką mogą zdecydować się polscy przedsiębiorcy. Prowadzenie takiej spółki wiąże się z rejestracją firmy na angielskich przepisach. Nie istnieją przeszkody, aby działalność w formie spółki ltd prowadzić na terytorium Polski.

Spółka ltd to wygodna forma działalności, prawnie najbardziej zbliżona do polskiej spółki z o.o. Jedną z jej cech jest fakt, że do jej prowadzenia nie musisz posiadać miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Prowadzenie spółki ltd będzie korzystne dla osób pracujących zdalnie, freelancerów oraz tych, którzy pracują na kontrakcie. Nie wymagana jest też licencja (w większości przypadków), a sam koszt założenia działalności w takiej formie to kwota między 100 a 200 funtami. Jest to jedyny wydatek, jaki ponosisz podczas założenia spółki ltd. Działalność w tej formie nie wymaga kapitału początkowego.

Majątek spółki a majątek dyrektora

Podobnie jak we wspomnianej wcześniej spółce z o.o., spółka ltd posiada osobowość prawną. Oznacza to, że osoba, która zdecyduje się na prowadzenie takiej działalności, nie odpowiada prywatnym majątkiem za finanse spółki. Kapitał, który posiada spółka ltd, jest całkowicie odrębny od majątku założyciela, który automatycznie zostaje dyrektorem w swojej firmie. Zdarzają się jednak często sytuacje, gdy dyrektor pożycza swoje prywatne pieniądze spółce, i na odwrót — spółka pożycza dyrektorowi. Wszelkie pożyczki zawierane na linii dyrektor — spółka ltd nazywamy pożyczkami dyrektorskimi. Pożyczka dyrektorska w spółce limited to pożyczka na dowolny cel i kwotę. Za pożyczkę dyrektorską księgowe w Londynie uznają sytuację, gdy na koncie firmowym pojawią się transakcje niezwiązane z rodzajem prowadzonej przez spółkę działalności. Pożyczka dyrektorska w spółce-jak ją zaciągnąć?

Pożyczka dyrektorska w spółce limited - wpływ bez angażowania firm zewnętrznych

Co oznacza pożyczka dyrektorska w spółce w praktyce? Najprościej mówiąc, są to wszelkie operacje na koncie, które nie dotyczą pobrania Twojego wynagrodzenia, transakcji związanych z prowadzoną przez Ciebie firmą bądź zwrotem kwoty, jaka wcześniej została zaciągnięta na poczet pożyczki dyrektorskiej. Każda inna wypłata firmowych pieniędzy, według angielskiego prawa, zostanie potraktowana jako pożyczka dyrektorska. Pożyczki te dotyczą zarówno transakcji gotówkowych, jak i przelewów bądź płatności kartą.

Istnieje wiele sytuacji, kiedy z powodu nagłych wydatków bądź chwilowego braku gotówki dyrektor spółki ltd będzie musiał posłużyć się finansami spółki. Przykładów tego typu działania jest mnóstwo i mogą być one najbardziej prozaiczne, takie jak zapłata za zakupy w sklepie, czy wybranie gotówki z bankomatu na poczet swoich prywatnych wydatków. Każda taka operacja zaksięgowana na koncie spółki będzie pożyczką dyrektorską, i nie ma żadnych prawnych regulacji dotyczących celu takiej pożyczki. Pieniądze spółki mogą zostać pożyczone przez dyrektora na dowolny wydatek. Warto również zapamiętać, że kwota pożyczona przez dyrektora nie jest traktowana jako dochód. Co to oznacza? W praktyce tyle, że kwoty pożyczone z firmowego konta nie zostaną opodatkowane, jak również nie liczą się dla spółki jako koszt.

Pomoc dyrektora dla swojej firmy

Oprócz możliwości pożyczania firmowych pieniędzy na pokrycie własnych wydatków mamy też sytuację, kiedy to dyrektor pożycza pieniądze spółce. Może przecież zdarzyć się tak, że firma potrzebuje dodatkowych pieniędzy na rozwój bądź zrealizowanie celu biznesowego. Jeżeli na koncie firmy pieniędzy jest za mało, dyrektor może wspomóc swoją firmę, przelewając odpowiednią sumę na konto firmowe. Pożyczka od dyrektora w spółce ltd musi spełnić kilka warunków, aby zostać uznaną za taką pożyczkę uznaną. Warunki, które ją obejmują, są dwa. Po pierwsze wydatek musi dotyczyć wykonywanej przez firmę działalności. Po drugie musi być udokumentowany na fakturze spółki. Zamiast faktury możemy się posłużyć nieimiennym rachunkiem bądź paragonem.

Rozliczenie między spółką ltd a jej dyrektorem odbywa się pod koniec roku finansowego. Wtedy ustalamy, czy to dyrektor jest winny pieniądze spółce, czy na odwrót.

Pożyczka dyrektorska w spółce a podatki

Decydując się na pożyczki dyrektorskie, trzeba pamiętać o możliwości odprowadzenia podatku od zaciągniętej sumy. Zarówno spółka ltd, jak i jej dyrektor powinni pilnować spłaty zadłużenia w określonym terminie. Jeżeli zwrot pieniędzy będzie trwał dłużej niż ustalona granica spłaty, powstanie wówczas obowiązek podatkowy. Organem regulującym sprawy podatkowe w Anglii jest HMRC. To ta instytucja jest odpowiedzialna za pobór podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, a także wypłatę niektórych świadczeń. HMRC może też "ukarać" Ciebie lub Twoją firmę za nieterminową spłatę pożyczki.

"Benefit in kind"-jak jest naliczany?

Przyjrzyjmy się sytuacji, w której to dyrektor jest winny spółce limited pieniądze. Kiedy HMRC może nałożyć na niego podatek? Wtedy, gdy suma pożyczonych kwot z firmowego konta przekracza dziesięć tysięcy funtów. W takim wypadku dyrektor zostanie obciążony tzw. podatkiem od uzyskanych korzyści — czyli "benefit in kind". Suma, jaką nałoży w takim wypadku HMRC na dyrektora musi być wykazana pod koniec roku podatkowego. Rok podatkowy w Anglii kończy się 5 kwietnia, i do tego czasu trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe-tzw. Self-Assessment. Drukiem do wykazania benefitu będzie formularz P11D. Warto jeszcze wiedzieć, w jaki sposób HMRC nalicza uzyskany przez Ciebie benefit. Tutaj brane są pod uwagę hipotetyczne odsetki, jakie dyrektor musiałby zapłacić, jeżeli zaciągnąłby kredyt w firmie zewnętrznej. Aby wyliczyć kwotę tych odsetek, HMRC posługuje się tabelą z uśrednionymi stawkami.

W praktyce wygląda to tak, że jeśli pożyczka jest spłacana z odsetkami równymi bądź wyższymi niż odsetki z tabeli HMRC, to nie powstaje "benefit in kind". Natomiast jeżeli odsetki nie są spłacane, to w takim wypadku zostanie nałożony podatek. Spółka dodatkowo będzie musiała zapłacić składki National Insurance w wysokości 13,8% od korzyści, jaką uzyskała. Jeżeli dyrektor spłacał pożyczkę z odsetkami, ale mniejszymi niż te, które są ujęte w tabeli, to benefit zostanie naliczony od różnicy, pomiędzy odsetkami spłacanymi a tymi z tabeli HMRC.

Konieczność pilnowania terminów

Należy pamiętać, że każda pożyczka, którą udzieliła spółka limited, a która nie została spłacona w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia roku finansowego, zostanie opodatkowana. Wartość tego podatku to 32,5% od każdej pożyczonej kwoty (również tych poniżej 10.000 funtów). Ta sama zasada obowiązuje, jeżeli pożyczka nie zostanie spłacona do momentu złożenia rozliczenia rocznego spółki.

W sytuacji, kiedy to spółka jest winna dyrektorowi pieniądze, pożyczki takie nie są opodatkowane. Dodatkowym plusem jest fakt, iż dyrektor w dowolnym momencie może zwrócić sobie część pożyczonych spółce pieniędzy - w tej sytuacji również podatek nie będzie naliczony. Może zaistnieć sytuacja, w której dyrektor oprocentował pożyczkę udzieloną swojej spółce. Jeżeli tak jest i spółka będzie spłacała odsetki, są one traktowane jako koszt uzyskania przychodu dla spółki, a dla dyrektora są traktowane jako przychód, na który trzeba nałożyć podatek i co trzeba wpisać na rocznym zeznaniu.

Uwaga na ilość pożyczek

Pożyczka dyrektorska to wygodne narzędzie, pozwalające na swobodny przepływ gotówki pomiędzy spółką ltd a jej dyrektorem. Aby jednak nie wpaść w spiralę kosztów, należy ją terminowo spłacać. Dla własnego bezpieczeństwa nie warto zaciągać pożyczek wyższych niż 10.000 funtów. Należy pamiętać, że HMRC jest organem, który dokładnie monitoruje wszelkie operacje na kontach spółek ltd. Po terminowej spłacie pożyczki nie należy więc zaciągać drugiej. Takie działanie zostanie bowiem uznane za unikanie płacenia podatków. Spowoduje to opodatkowanie pożyczki tak, jakby była niespłacona. Przy terminowych wpłatach i zaciąganiu niewielkich kwot pożyczka dyrektorska pozostaje jednak dogodną opcją dla każdego, kto ceni sobie niezależność finansową.

Rozliczanie spółki ltd

W Wielkiej Brytanii istnieje wiele biur rachunkowych, rozliczających firmy na zasadach angielskiego prawa w polskim języku. Warto nawiązać współpracę z takim biurem, by mieć pewność, że finanse naszej spółki ltd są w dobrych rękach. Szybkość przesyłania dokumentów i łatwość porozumiewania się z zagranicą pozwala na udaną współpracę. Polska księgowość w Wielkiej Brytanii zaprasza do współpracy.

 

Chcesz otworzyć firmę w Wielkiej Brytanii?

Skonsultuj się ze specjalistą i omów szczegóły.

AAT logo

Sylwia Klocek is licensed and regulated by AAT under licence number 20134424

Nasz adres

SYLWIA KLOCEK ACCOUNTING LTD

POLSKIE BIURO KSIĘGOWE W WIELKIEJ BRYTANII

1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9DW

kom.: +44 789 434 7401,
tel.: 020 3951 9853
info@sylwiaklocek.co.uk

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 17:00
Sobota umów spotkanie
Niedziela nieczynne