Dywidendy w spółce ltd - czym są i komu przysługują?

Dywidendy w spółce ltd - czym są i komu przysługują?

Jako właściciel lub współwłaściciel spółki ltd możesz dowolnie wykorzystać możliwości dywidendy. Jest to skuteczny sposób na wypłacenie sobie pieniędzy ze spółki, jak również odpowiednia recepta na optymalizację kosztów podatkowych, ulg i kwot wolnych od podatków.

Niemniej jednak aby w pełni wykorzystać potencjał dywidend, konieczne jest poznanie tych kwestii od podstaw. Czym są dywidendy i komu przysługują?

W poniższym artykule postaramy się dokładnie odpowiedzieć na to pytanie.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to zgodnie z obowiązującą definicją odpowiednia forma dochodu wypłacanego od uzyskanego kapitału w spółkach z o.o i spółkach akcyjnych. Statuty danej spółki skutkują innymi regulacjami dotyczącymi ich wypłat, które muszą zgadzać się z obowiązującymi przepisami.

Dywidenda jest wypłacana udziałowcom w spółkach, a jej wysokość obliczana zostaje na podstawie zysków netto uzyskanych w poprzednim roku finansowym. Jest ona możliwa do pozyskania zarówno w formie środków pieniężnych, jak i również i innych aktywów posiadanych przez spółki. Dodatkowo mogą być one wypłacane również w momencie, w którym spółka wykazała się stratą. Dywidendy w tym miejscu wypłacane są z zysków pozyskanych z lat poprzednich.

Czym charakteryzuje się spółka Ltd?

Spółka Ltd (inaczej spółka limited) to spółka kapitałowa, która różni się znacznie od działalności jednoosobowej oraz innego rodzaju spółek partnerskich.

Działalność ta zawiera w sobie odpowiednie ograniczenia związane z różnymi kwestiami często obejmującymi różne form prowadzenia firmy. Jest to przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność po stronie właściciela spółki za zobowiązania w wysokości jej kapitału. Jej swoistym odpowiednikiem w naszym kraju jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kwestie podziałów kapitału

Będąc jedynym udziałowcem w spółce ltd, posiadasz 100% udziałów, a co za tym idzie, masz prawo do 100% dywidend pochodzących ze spółki. Natomiast jeśli obecnych jest kilku udziałowców (lub współwłaścicieli) w danej spółce, to każdemu z nich przypada częściowe prawo do dywidend wynikających z części posiadanych udziałów w wartościach procentowych. Istnieje jeszcze jedna możliwość, w której posiadanie udziałów w spółce ltd nie jest związane z posiadaniem praw do dywidend, które w tym miejscu nie przysługują. Wtedy środki te są rozdzielane pomiędzy wspólników posiadających do nich prawa.

Udziałowiec, właściciel i dyrektor spółki ltd- czym różnią się pomiędzy sobą?

Prawo w Wielkiej Brytanii różni się nieco od tego obowiązującego polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego też, nawet jeśli ich właściciel jest równocześnie także ich dyrektorem, nie są one traktowane jako działalność gospodarcza jednoosobowa oraz nie są one zobowiązane do opłacania składek typowych dla tego typu przedsiębiorstw.

Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii została podniesiona do 12 500 funtów, z kolei kwota wolna od składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 8 632 funtów, co oznacza, iż do wysokości tej kwoty nie ma, konieczności ich opłacania. Dodatkowo wypłacając sobie dywidendy do kwoty 12 500 funtów, nie odprowadzasz z tego tytułu żadnego podatku. Powyżej tej kwoty obowiązują jednak regulacje zgodne z obowiązującym progiem podatkowym.

Jednak istnieje drobna uwaga. Jeśli nie jesteś rezydentem tego kraju, nie obowiązują Cię kwoty wolne od podatków, a wszystkie uzyskane dywidendy ze spółek musisz opodatkować w swoim kraju. Dlatego też mieszkając w Polsce i posiadając tam swoje obowiązki podatkowe, konieczne jest opodatkowanie dywidendy w Polsce oraz wykazanie jej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Będąc jedynym udziałowcem w spółce ltd, nie musisz być jej dyrektorem, możesz zatrudnić na to miejsce kogoś z zewnątrz. Dyrektor jest osobą zarządzającą natomiast udziałowcem właściciel lub współwłaściciel.

Dywidendy w spółce ltd- komu przysługują?

W związku z możliwością wypłaty dywidendy w spółce ltd istnieje kilka błędnych przekonań, które warto wyjaśnić. Będąc jednocześnie udziałowcem i dyrektorem w spółce ltd, nie otrzymasz z tego tytułu jednocześnie dwóch rodzajów wynagrodzenia, czyli pensji dyrektorskiej i dywidendy. Pełniąc dwie funkcje, masz nieco ograniczone prawa. Stąd też jako dyrektor masz prawo do otrzymania pensji, jednak nie dysponujesz prawem do otrzymania dywidendy. Z kolei jako udziałowiec w spółce przysługuje Ci prawo do wypłaty zysku z dywidendy po zakończeniu roku, jednak nie obowiązuje Cię prawo do wypłaty pensji. Istnieje możliwość wypłat zaliczek na dywidendy w ciągu roku, jednak również i tu istnieją indywidualne regulacje i przepisy obowiązujące w tym zakresie.

Jak wypłacać czysty zysk ze spółki ltd? Korzystny podział finansów.

Wypłacając sobie czysty zysk ze spółki, będąc jej udziałowcem, dokonujesz wypłat dywidendy. Będąc jedynym właścicielem lub udziałowcem, decyzje w tym miejscu podejmujesz samodzielnie, jednak będąc jej współwłaścicielem, konieczne jest podejmowanie decyzji razem z pozostałymi udziałowcami. Jakie są możliwości wykorzystania czystego zysku spółki? Do dyspozycji masz trzy rozwiązania:

  • Pozostawienie zysków w spółce wykorzystanych do podejmowania dalszych działań inwestycyjnych,
  • Wypłata całości środków finansowych w postaci dywidendy,
  • Wypłata części dywidendą a resztę finansów pozostawić w spółce.

Wszystkie te opcje są interesujące oraz pozwalają na podjęcie, odpowiednich działań podatkowych. Będąc rezydentem Wielkiej Brytanii, podczas wypłat dywidendy może okazać się, że zostanie przekroczony koszt przychodów wolnych od podatków. W tym miejscu część podatku zostanie opodatkowana wyższą stawką podatkową. Dlatego też w tym przypadku warto rozważyć tylko częściową wypłatę dywidendy i pozostawienie reszty środków w spółce, o ile istnieje w tym miejscu taka możliwość.

Kiedy wypłata całości dywidend będzie korzystną sytuacją? Jeśli przychody pochodzące z pensji dyrektorskiej nie osiągnęły progu wolnego od podatku, wtedy kwota dywidend zostanie nieopodatkowana. Każda dywidenda poniżej 37 500 funtów, opodatkowana jest stawką podatkową wynoszącą 7,5%, natomiast każda większa od niej kwota zobligowana jest do opłacenia 32,5% stawki podatkowej. Od wyższych przychodów z dywidend zapłacisz również wyższe kwoty podatku, oscylujące w granicach 38% i więcej (w zależności od kwoty).

Raport finansowy dywidend i ich dokumentacja- kiedy istnieje taka konieczność?

Raport z wypłacanych dywidend jest konieczny w ściśle określonych sytuacjach. Jeśli jako udziałowiec wypłacasz sobie dywidendy do kwoty 2,000 funtów nie masz obowiązku informowania Her Majesty Revenue & Customs. Jeśli jednak wypłacasz sobie wyższe kwoty w ciągu roku powinieneś skontaktować się z urzędem HMRC, aby wykazać wymienione kwoty do zeznań podatkowych. Wypłacając sobie ponad 10 funtów w ciągu roku, konieczne jest poinformowanie i wykazanie tych kwot w Self Assessment. Każda dywidenda powinna być zatwierdzona oraz potwierdzona złożeniem odpowiedniego protokołu. Każdy z udziałowców powinien również otrzymać dokumentację otrzymanej dywidendy, której kopia powinna zostać złożona w ogólnej dokumentacji spółki.

Masz problem z kwestiami podatkowymi? Postaw na profesjonalną pomoc - księgowość spółki LTD Londyn

Prowadząc spółkę ltd w Wielkiej Brytanii, z pewnością przyda Ci się pomoc, w związku z często skomplikowaną sytuacją podatkową, ale nie tylko. Mając jakiekolwiek problemy związane z raportowaniem i niezbędną dokumentacją warto sięgnąć po wsparcie, jakie może zaoferować Ci biuro księgowe dla polskich spółek. Wiele z pozoru nieistotnych kwestii może mieć kluczowe znaczenie, szczególnie w przypadku prowadzenia spółek limitowanych i związanych z nimi wypłatami dywidend i kwotami wolnymi od podatku. Polskie biuro księgowe w UK to niezbędna pomoc do określenia, jaka sytuacja będzie w tym przypadku najkorzystniejsza. Akcje danej spółki mają kluczowe znaczenie ze względów finansowych, dlatego też nie warto ich lekceważyć. Odmienne kwestie prawne obowiązujące w Wielkiej Brytanii również mogą okazać się dość kłopotliwe. Dlatego też w razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości warto sięgnąć po profesjonalną pomoc związaną z księgowością i usługami podatkowymi.

Chcesz otworzyć firmę w Wielkiej Brytanii?

Skonsultuj się ze specjalistą i omów szczegóły.

AAT logo

Sylwia Klocek is licensed and regulated by AAT under licence number 20134424

Nasz adres

SYLWIA KLOCEK ACCOUNTING LTD

POLSKIE BIURO KSIĘGOWE W WIELKIEJ BRYTANII

1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9DW

kom.: +44 789 434 7401,
tel.: 020 3951 9853
info@sylwiaklocek.co.uk

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 17:00
Sobota umów spotkanie
Niedziela nieczynne